Nederlands - nl-NL
DSA Toolbox
Home Installatie FAQ

Installatie

Programma hangt vast op Windows 7 systeem

Worden op een Windows 7 systeem de tools 'Heldendocument' of 'Rijdierendatabank' opgestart, dan lijkt het programma te hangen. Reden hiervan is dat de databank ook in c:\program files geïnstalleerd is waar het programma geen schrijfrechten heeft op de database-directory.

In een volgende versie wordt dit opgelost, in deze versie (0.6.0) moet je voor de directory de nodige schrijfrechten voorzien:

  • Ga via windows explorer naar de directory waar DSA Toolbox geïnstalleerd is (typisch c:\program files)
  • Hier zie je een directory 'db' staan, rechtsklik op deze directory en kies 'properties'
  • Kies het tabblad 'security' en klik op de knop 'edit' die je hier kan vinden: onderstaand scherm verschijnt
  • Klik op 'Users (....)', dit licht blauw op zoals te zien in het screenshot
  • Zet in de lijst eronder een kruisje bij 'Full Control' in de 'allow' kolom
  • Klik nu op 'OK' en nogmaals op 'OK'; DSA Toolbox heeft nu voor elke gebruiker de nodige rechten op de database directory

 

 

 
Verwendung der Marke und Inhalten von DAS SCHWARZE AUGE mit freundlicher Genehmigung der Ulisses Medien & Spiel Distribution GmbH.
Copyright © 2007 by Significant GbR für die Marke DAS SCHWARZE AUGE in Wort und Bild, by Alpers, Fuchs, Kramer, Neigel für die Inhalte.