DSAToolbox Logo DSA Toolbox

DSA Toolbox is een softwareprogramma dat bedoeld is om het rollenspel Oog des Meesters / Das Schwarze Auge te ondersteunen. Maar wat is in hemelsnaam een rollenspel?

Wikipedia zegt hierover het volgende (en nog veel meer):

Een rollenspel of in het Engels role playing game (RPG) is een overkoepelende term voor een bonte verzameling onderling nogal uiteenlopende 'spellen'.

Wat zij allen gemeenschappelijk hebben, is dat de spelers zich een imaginaire wereld voorstellen, waarin zij personages (of characters in het Engels) besturen en tijdens het spelen een verhaal vertellen. De term role playing game verwijst vaak naar het systeem van regels dat gebruikt wordt om dit proces in goede banen te leiden. De oorspronkelijke RPGs werden gespeeld met een groep mensen die rondom een tafel zaten en het verhaal alleen vertelden, niet acteerden. Twee latere vormen van RPGs zijn de Live Action Role Playing Game (LARP), waarbij mensen zich verkleden als het personage dat ze spelen en hun rol daadwerkelijk acteren; en de Computer-roleplaying-game (CRPG), waarbij een computerprogramma een deel van de taken van de mens overneemt, en het mogelijk wordt alleen een RPG te spelen. Dit artikel richt zich voornamelijk op de eerste vorm van RPGen.

Voor alle duidelijkheid: het Oog des Meesters valt onder wat hier de 'oorspronkelijke RPGs' genoemd wordt.

Het Oog des Meesters is een vertaling van het duitstalige rollenspel Das Schwarze Auge. Dit is maar deels waar: de eerste versie werd iets meer dan 20 jaar geleden vertaald in het nederlands. Ondertussen werden wel pogingen ondernomen om ook de latere versies te vertalen, maar echt gelukt is dat niet. De huidige versie van Das Schwarze Auge is versie 5? DSA Toolbox is geschreven om versie 4.1 te ondersteunen.

De imaginaire wereld van het Oog des Meesters is de planeet Daere met Avonturie als bekendste continent. Dit is een middeleeuws aanvoelende wereld waar naast mensen ook elfen, dwergen, draken en trollen zich thuisvoelen. En dat daar ook magiërs rondwandelen, hoeft natuurlijk geen betoog. Meer informatie is te vinden bij de linken naar andere websites.